O Firmie

           Firma Usługowa „AQUEDUCT” została założona przez Panią Wandę Adamską na początku 1998 r., a od połowy 1999 r. jest spółką dwóch właścicieli - dołączyła Pani Grażyna Marszałek. Aktualnie oprócz siedziby głównej w Wieliczce, firma posiada oddział w Dębicy.

Podstawowym rodzajem działalności są prace projektowe w branży sanitarnej, głównie kompleksowe dokumentacje wodociągów (ujęcia wody, stacje uzdatniania, zbiorniki, hydrofornie, sieci wodociągowe i przyłącza domowe) i kanalizacji sanitarnych (oczyszczalnie ścieków, przepompownie, kolektory sanitarne, sięgacze i przyłącza) oraz projekty z branży hydrotechnicznej (regulacje rzek i potoków, usuwanie szkód powodziowych)

            Na przestrzeni 14 lat swojego istnienia zespół firmy AQUEDUCT opracował znaczną ilość tematów na terenie województw małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego. W sumie wykonane zostały projekty ponad 535 km sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, oczyszczalni ścieków oraz ponad 36 km projektów z branży hydrotechnicznej.

            Firma AQUEDUCT  zatrudnia obecnie doświadczonych fachowców z wieloletnim doświadczeniem w zawodzie i stosownymi uprawnieniami w swoich specjalnościach. Wiodący projektanci należą do Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa – Małopolskiej i Podkarpackiej. Posiadamy młody i prężny zespół projektowy, który pod kierunkiem doświadczonych projektantów jest w stanie sprawnie zrealizować skomplikowane interdyscyplinarne dokumentacje projektowe.