Witamy

Firma AQUEDUCT funkcjonuje na rynku biur projektowych od 1998 r. Jest firmą projektową wyspecjalizowaną w obsłudze dużych inwestycji komunalnych jak również wykonuje mniejsze zlecania dla inwestorów prywatnych.

Prowadzimy kompleksowe działania w zakresie wszystkich niezbędnych czynności związanych z przygotowaniem inwestycji, również uzyskujemy w imieniu Inwestora wszystkie niezbędne decyzje administracyjne konieczne do rozpoczęcia robót budowlanych (decyzje ULICP, środowiskowe, pozwolenia wodnoprawne, pozwolenia na budowę).

 

 

Zakres działalności naszej firmy obejmuje wykonywanie:

projektów budowlanych i wykonawczych w zakresie:

  • kanalizacji sanitarnej i deszczowej
  • pompowni i tłoczni ścieków
  • oczyszczalni ścieków komunalnych
  • sieci wodociągowych
  • ujęcia wody, stacji uzdatniania wody
  • regulacji rzek i potoków
  • usuwanie szkód powodziowych
  • pompowni, zbiorników wody
  • przyłączy kanalizacyjnych, wodociągowych i gazowych

Opracowywanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót oraz Szczegółowych Specyfikacji Technicznych dla projektowanych obiektów

Nadzór autorski na realizowanymi obiektami

Rozruchy oczyszczalni